ĐỜI HAY ĐẠO | Phần 2: Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây – John Bevere

In this video

“Tại sao đời mà không có Đạo thì chưa đủ? Nếu đó là tốt đẹp thì chắc hẳn phải là Chúa, có đúng không?” – John Bevere

Trong thời đại này từ ngữ tốt đẹp (good) và Đức Chúa Trời (God) dường như đồng nghĩa nhau. Chúng ta tin rằng những gì mà thường được chấp nhận là tốt đẹp phải gắn liền với ý muốn của Chúa. Sự rộng lượng, khiêm tốn và chính trực – tốt đẹp. Tính ích kỷ, kiêu ngạo và tàn nhẫn – xấu xa. Sự phân biệt dường như là quá rõ ràng.

Nhưng có phải chỉ có thế thôi sao? Nếu những phẩm chất tốt đẹp này quá rõ ràng thì sao Kinh Thánh dạy chúng ta phải phân biệt để nhận ra nó?

Loạt bài học “Đời hay Đạo?” không phải là một sứ điệp tích cực mới nữa, không chỉ yêu cầu bạn phải thay đổi hành vi của mình mà nó còn giúp bạn tương giao với Chúa ở bình diện mà sẽ mang lại sự thay đổi trong mọi khía cạnh của cuộc sống bạn.

Gồm 6 phần học với thông điệp vô cùng hữu ích và đầy năng quyền từ nơi Chúa gởi cho bạn ngày nay:
– Phần 1: Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?
– Phần 2: Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây
– Phần 3: Hệ Thống Định Vị Bên Trong GPS
– Phần 4: Lẽ Thật Hay Né Tránh
– Phần 5: Nhiên Liệu
– Phần 6: Cuộc Sống Tốt Đẹp

* Xem đầy đủ bài học “Đời hay Đạo?” qua địa chỉ sau: www.youtube.com/playlist?list=PLtkA6LSur9FYzGRaaI7pkBsOWYI0hjQ4B

✞ Loạt bài học quay hình cho tài liệu “Đời hay Đạo?” của tác giả John Bevere – mục vụ International Messenger. Khai thác bởi THEO CHÚA | www.TheoChua.com

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

(Visited 4 times, 1 visits today)

You might be interested in

Channels Have This Video

Playlists Have This Video

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

    Processing files…